04 June 2017

siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus ???


Roma 8:35, 38-39 (TB) Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 1. Penindasan atau 2.kesesakan atau 3. Penganiayaan, atau 4. kelaparan atau 5. ketelanjangan, atau 6. bahaya, atau 7. pedang?
Sebab aku yakin, bahwa baik 1. maut, maupun 2. hidup, baik 3. malaikat-malaikat, maupun 4. pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,
atau 5. kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun 6. sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.


Kristalisasi
Apapun keadaan yg kita hadapi sekarang. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?. Maut atau hidup, pemerintah, malaikat, kuasa, mahluk lain. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita.

03 June 2017

kasih itu jangan pura pura


Renungan

Roma 12:9-21 (TB) Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan!
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk!
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis!
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai!
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang!
Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis: Pembalasan itu adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan! . Tuhan Yesus mengasihimu

02 June 2017

apakah kamu melakukan apa yang Yesus katakan ?

Renungan

“Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku katakan?”  —Lukas 6:46.

Mat 25:35  Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; Mat 25:36  ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Mat 25:40  Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.

Kristalisasi

Kedua topik ini, menjadi perenungan kita sebagai orang yang percaya Yesus. Apakah kamu sudah melakukannya ?. Tuhan Yesus mengasihimu.


31 May 2017

Kasih Kristus tetap ada

Renungan
Roma 8:35, 38-39 (TB)  Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 1. Penindasan atau 2.kesesakan atau 3. Penganiayaan, atau 4. kelaparan atau 5. ketelanjangan, atau 6. bahaya, atau 7. pedang?
Sebab aku yakin, bahwa baik 1. maut, maupun 2. hidup, baik 3. malaikat-malaikat, maupun 4. pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,
atau 5. kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun 6. sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

http://www.bibleforandroid.com/v/3aa5d50a1ac5

Kristalisasi
Apapun keadaan yg kita hadapi sekarang. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?. Maut atau hidup, pemerintah, malaikat, kuasa, mahluk lain. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita.

20 May 2017

menghujat Allah, Sang Pencipta

Yesus di bilang menghujat Allah, karena mengambil alih tugas yang harus dilakukan Allah dan menyamakan diri dengan Bapa/Allah
Kita lihat apa yang dilakukan Yesus, sehingga ada tuduhan menghujat Allah

Mat_9:3  Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya: "Ia menghujat Allah."
=== Mat 9:2  Maka dibawa oranglah kepada-Nya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni."
+++ Yesus menyembuhkan

Mat_26:65  Maka Imam Besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata: "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.
=== Mat 26:64  Jawab Yesus: "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit."
+++ Yesus mengatakan bahwa Dia ada di sorga dan duduk disebelah kanan yang Mahakuasa

Mar_2:7  "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?"
=== Mar 2:5  Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: "Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" Mar 2:6  Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya: Mar 2:7  "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?"
+++ Yesus menyembuhkan orang lumpuh berjalan

Luk_5:21  Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya: "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?"
=== Luk 5:19  Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Luk 5:20  Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia: "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Luk 5:21  Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya: "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri?"
+++ Yesus menyembuhkan dan mengampuni

Joh_10:33  Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah."
Joh_10:36  masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah berkata: Aku Anak Allah?
=== Joh 10:30  Aku dan Bapa adalah satu."
Joh 10:31  Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus.
Joh 10:32  Kata Yesus kepada mereka: "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?"
Joh 10:33  Jawab orang-orang Yahudi itu: "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari Engkau, melainkan karena Engkau menghujat Allah dan karena Engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan diri-Mu dengan Allah."
+++ karena menyamakan diri dia dengan Bapa/Allah